A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
बाळा कां रुचला अबोला

बाळा । कां रुचला अबोला?
सुचत कसा नवलाचा चाळा? ॥

हांसवी नाचवि ह्या जीवा । हृदयिच्या राजिवा ।
सोडुनि रुसवा । बोल सुधेच्या मंजुळा बोला ॥
गीत - स. अ. शुक्ल
संगीत - शंकरराव सरनाईक
स्वर- शंकरराव सरनाईक
नाटक - संगीत सत्याग्रही
राग - मिश्र पिलू
ताल-त्रिताल
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
राजीव - कमळ / प्रिय.
सुधा - अमृत / सरळ, योग्य मार्गाने जाणारा.