A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तू येता सखि माझ्या सदनी

तू येता सखि माझ्या सदनी
जीवन सुफलित झाले!

तू संजीवक सुखदा मूर्ती
प्रणयार्ताची आशापूर्ती
स्‍नेहमयी तू प्रीती! प्रीती!
युगायुगांचे तृषित हृदय हे
तुजला बघुन निवाले!
तृषा - तहान.
निवणे - शांत होणे.
संजीवनी - नवजीवन / मेलेला प्राणी जिवंत करणारी विद्या.