A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुज मागतो मी आता

तुज मागतो मी आता
मज द्यावे एकदंता

तुझे ठायी माझी भक्ति
विरुढावी गणपती
तुझे ठायी ज्याची प्रीती
त्याची घडावी संगती

धरणीधरा ऐसे द्यावे
सर्वांभूती लीन व्हावे
तुज शरण शरण शरण
आलो पतित मी जाण

तुझा अपराधी मी खरा
आहे ईक्षुचापधरा
माझी येऊ दे करुणा
तुजलागी गजानना
ईक्षणं - पाहणे.
चाप - धनुष्य.
ठाय - स्थान, ठिकाण.
विरूढणे - विस्तार पावणे.

 

Print option will come back soon