A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुज स्वप्‍नी पाहिले रे

तुज स्वप्‍नी पाहिले रे गोपाला !
जमल्या ललना चतुरा
मोदे स्वागत करण्याला

आळविती कुणी सुरस रागिणी
कोमल मंजुळ वाणी
तव श्रांत वदन शमवाया
नंदकिशोरा सुखवाया
झुळुझुळु वायुही आला

थांबती विहगही नभी या
पसरुनी शीतल छाया
दिपतील नयन तुझे रे म्हणुनी
रविवरी मेघमालिका जमुनी
अंजिरी पडदा महीवरी धरला
मही - पृथ्वी.
मोद - आनंद
विहंग - विहग, पक्षी.
श्रांत - थकलेला, भागलेला.
सुरस - मधुर.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.