A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझा नि माझा एकपणा

तुझा नि माझा एकपणा
कसा कळावा शब्दांना

दोन आपुल्या भिन्‍न आकृती
अंतरात पण एकच प्रीती
काव्य कळे ते नयनांना

जसा फुलातून गंध दरवळे
तसा मनातून स्‍नेह झुळझुळे
मिळे चेतना कणा कणा

चंद्र उगवता कमळे फुलती
प्रीत उमलता हृदये जुळती
ज्याच्या त्याला कळती खुणा
चेतना - जीवनशक्ती / अंत:प्रेरणा / स्फूर्ती / ऊर्जा.

 

Print option will come back soon