A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझा सहवास प्रिया

तुझा सहवास ! प्रिया !
निळा अवकाश, गती पवनास, फुला विकास
उरी उल्हास, प्रिया !
नवीन दिशा, नवीच उषा, नवा मधुमास !
तुझा सहवास !

बुजरी अजाण प्रीती
नवखी मनात भीती
अधरी अबोध गीती
नवखीच आस, नवे नि:श्वास !
तुझा सहवास !

तुझियासवेच नाथा
जग हे सुरम्य आता
सुमनी सुगंध आले
जग चांदण्यात न्हाले
तमही प्रकाश झाले
सुखवी जीवा नवा अभिलाष !
तुझा सहवास !
गीत - शान्‍ता शेळके
संगीत - सलील चौधरी
स्वर- लता मंगेशकर
चित्रपट - सूनबाई
गीत प्रकार - चित्रगीत
अभिलाष(षा) - इच्छा, लालसा / तृष्णा.
उषा - पहाट.
तम - अंधकार.
सुमन - फूल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.