A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझे असून तुजपाशी

तुझे असून तुजपाशी
तू जागा चुकलासी

कल्पतरू तो असता दारी
वणवण फिरशी का बाजारी
स्वर्ग तुझा तो तव संसारी
सुख त्याचे अविनाशी

कस्तुरीमृग तू, तुला न कळले
सुगंध शोधीत जीवन सरले
घे चाहूल सुख कोठे दडले?
ते तुझिया कर-पाशी

चुकलो त्याची खंत नको पण
चुकता चुकता घडते जीवन
अनुतापाने येते उजळून
मळले जे भवपाशी
अनुताप - पश्चाताप.
कल्पतरू - कल्पवृक्ष, इंद्रलोकांतील काल्पनिक वृक्ष. इच्छित वस्तू देतो अशी समजूत आहे.
कस्तुरी - एक अतिशय सुगंधी द्रव्य.
भव - संसार.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.