A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझे रूप चित्ती राहो

तुझे रूप चित्ती राहो मुखी तुझे नाम
देह प्रपंचाचा दास सुखे करो काम

देहधारी जो जो त्यासी विहित नित्यकर्म
सदाचार नीतीहुनी आगळा ना धर्म
तुला आठवावे गावे हाच एक नेम

तुझे नाम पांडुरंगा सर्व ताप नाशी
वाट प्रवासासी देती स्वये पापराशी
दिसो लागली तू डोळा, अरूपी अनाम

तुझ्या पदी वाहिला मी देहभाव सारा
उडे अंतराळी आत्मा सोडुनी पसारा
नाम तुझे घेतो गोरा म्हणून आठयावं
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.
विहित - शास्‍त्रोक्त, योग्य.
स्वये - स्वत:

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.