A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझी प्रीत आज कशी स्मरू

तुझी प्रीत आज कशी स्मरू?
तुझी प्रीत प्रीत ना राहिली
तुझे गीत गीत ना राहिले
का व्यर्थ सूर प्रिया धरू?

तुझे शब्द ना ते राहिले
नाते कधी ते संपले
उरली आता शोकांतिका
का शोक त्याचा मी करू?

तुझी साथ साथ ना राहिली
तुझे हात हात ना राहिले
हाताविना मी त्या कशी
रे तोल माझा सावरू?

होतास तू माझा कधी?
होते तुझी मी एकदा
अश्रूंत भिजल्या पाकळ्या
मी ओंजळीत कशा धरू?
गीत - मधुसूदन कालेलकर
संगीत - एन्‌. दत्ता
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - अपराध
गीत प्रकार - चित्रगीत