A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्या डोळ्याचं न्यारं पानी

तुझ्या डोळ्याचं न्यारं पानी रं
बघु नकोस येड्यावानी रं

तुझ्या डोळ्याचा चळला भाव
माझ्या जिव्हारी बसला घाव
नगं डोलूस मोरावानी रं

दुसर्‍याची झाली फुलबाग
धरू नको मनामंदी राग
नको काढूस त्या आठवणी रं

जिवलगा जाईल सोडून
बालपणा नि आंबेवन
ते नदीचं झुळझुळ पानी रं
गीत -
संगीत -
स्वर- बबनराव नावडीकर
गीत प्रकार - भावगीत, नयनांच्या कोंदणी