A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्या पाहण्याचा अर्थ

तुझ्या पाहण्याचा अर्थ लावण्यात
दंगलेले मन माझे दिनरात

तुझ्या चालण्याचा अंबेराई डौल
हिंदळत गालीं हृदयींचा कौल

रूपगर्व घाली मानेवरी आळे
ज्वानीचे तुझ्या ग धुंदफुंद डोळे

अधरीची तुझ्या ग वाजता बासरी
मूर्तीमंत होई गोकुळ सामोरी

तुझ्या संगतीचा गडे तो सुवास
कधी लाभायाचा जीवींच्या फुलास
गीत- पी. सावळाराम
संगीत -
स्वर - विठ्ठल शिंदे
गीत प्रकार - भावगीत

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  विठ्ठल शिंदे