A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
किती गोड गोड बाळ

किती गोड गोड बाळ जसे कमल उमलले
ओठांच्या पाकळ्यांत ब्रह्म साठले

कुंदाच्या उगवाया लागल्या या कळ्या
माथ्यावर कुरळ्यांच्या रुळती साखळ्या
मखमाली गाली कशा खेळती खळ्या
सौख्याचे सार सकल वदन चिमुकले

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  प्रशांत दामले, योजना शिवानंद