A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्या प्रीतीचे दु:ख मला

तुझ्या प्रीतीचे दु:ख मला दाउ नको रे
वधुनि जाइ, प्राण घेइ, ठेवु नको रे

याचे ममतेचा लोभ मला कळला आता
कुण्या ठिकाणी आहे जाउन लावा पता
तिथे चालत जाइन आप अंगे स्वत:
जाउन सांगा की रानभरी हो‍उ नको रे

जगि सांगतात प्रीत पतंगाची खरी
झड घालुन देतो प्राण दीपकाचे वरी
हे मी सांगत असतांना का गे पडले भरी
रत्‍न टाकुन पदरात गार घेउ नको रे

 

Print option will come back soon