A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्या प्रीतीची लागे गोडी

तुझ्या प्रीतीची लागे गोडी
तू पण वेडा मी पण वेडी

ओढ मनाला तुझी केवढी
मी पण वेडा तू पण वेडी

हाती माझ्या हात तुझा रे
दोघे मिळुनी लुटु मजा रे
तूच एकटा या जिवाचा खराखुरा सौंगडी
मी पण वेडा तू पण वेडी

स्‍पर्ष तुझा गे अमृताचा
विसर पडला मला जगाचा
तुझ्या नि माझ्या सहवासाची आगळीच गोडी
तू पण वेडा मी पण वेडी

कोणी हसला जरी अम्हाला
खुशाला जळु दे मनी तयाला
क्षणात एका तोडून टाकू बंधनाची बेडी
मी पण वेडा तू पण वेडी
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.

 

Print option will come back soon