A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्या यशाचा हा पुनवचांद

तुझ्या यशाचा हा पुनवचांद
अमृत देई आर्त जिवाला ॥

प्रियजनांच्या सुखि रे आता
उरला मला विसावा
करिति आसवे हीच सुखाची
शीतल जीवन-ज्वाला ॥