A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुझ्यात जीव गुंतला

तुझ्यात जीव गुंतला
कळेल का कधी तुला?

तुझेच स्वप्‍न लोचनी
तुझेच नाव चिंतनी
इथे-तिथे सभोवती
तूच भासशी मला !

तुला न हे कळे परि
मी कशी जळे उरी
वेड हे न सोसते,
परि न सोडते मला !
गीत - सुधीर मोघे
संगीत - आनंद मोडक
स्वर- जयश्री शिवराम
चित्रपट - लपंडाव
गीत प्रकार - चित्रगीत

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.