A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुजसाठी शंकरा भिल्लीण मी

तुजसाठी शंकरा, भिल्लीण मी झाले
धुंडित तुज आले

अंजन चर्चून चंद्रमुखाला श्यामल सुंदर बनले
मृगाजिनाची कंचुकी घालून प्रतिबिंबाला हसले

नयनांमधल्या जलगंगेला दुःख प्रीतीचे कथिले
म्हणते गंगा, ब्रह्म कधी का मायेवरती रुसले
अंजन - काजळ.
कंचुकी - चोळी.
चर्चूणे - माखणे.
मृगाजिन - मृगासन. बसण्यासाठीचे हरिणाच्या कातड्याचे आसन.