A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुला बघुन पदर माझा पडतो

तुला बघुन पदर माझा पडतो
डोळ्याचा पारवा उडतो

शालू हिरवा फुलांचा साज
तुझ्यासाठी केला मी आज
आली वयात पहिली लाज
रंग गुलाबी गाली चढतो

अडविता प्रीतीने वाटा
गोर्‍या अंगी कोवळा काटा
जाता गळून मनाचा ताठा
रूप गुणाचा उजेड पडतो

तुझ्या मनाचा घेऊन ऐना
आली जिवाची हासत मैना
नाचता बांधुनी पैना
देहाचा मोर बाई डुलतो
पारवा - कबुतराची एक जात किंवा त्याच्या रंगाचा.

 

Print option will come back soon