A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुला लागले गीत माझे

स्वरांची थांबली दिंडी, तुझ्या दारी तुझ्यासाठी
कधी पासून शब्दांची सुरू वारी तुझ्यासाठी

तुला लागले गीत माझे कळाया
तुझ्या अंतरी लागलो मी जळाया

कशाला तुझा हात हातात आला
पुन्हा लागला तोल माझा ढळाया

तुझ्या अंगणी गंध येईल माझा
तुला वाचुनी लागलो दरवळाया

आता संपले स्वप्‍न हे तारकांचे
निघाला गडे चंद्रही मावळाया

 

Random song suggestion
  भीमराव पांचाळे