A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुला न कळले मला न कळले

तुला न कळले, मला न कळले
कसे प्रीतिचे धागे जुळले !

ते डोळ्यांचे पहिले मीलन
ते पहिले स्मित, ते संवेदन
शब्दाहुन ते गोड मुकेपण
कसे कळीचे फूल उमलले?

थोडी लज्जा, थोडी भीती
ओढ अनावर, आतुरता ती
कशी जागली हृदयी प्रीती?
कसे मनातुन गीत उजळले?

स्पर्श लाजरा होता पहिला
काळ थांबुनी उभा राहिला
कणाकणातुन वसंत फुलला
कुणी कुणाला कसे जिंकिले?

 

Random song suggestion
  आशा भोसले, सुधीर फडके