A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुला पाहते रे

हाक देता तुला साद जाते मला
वेगळे प्रेम हे वेगळा सोहळा
कोण जाणे जीवनाचा खेळ आहे हा कसा
चेहराही तूच माझा, तूच माझा आरसा
तुला पाहते रे !

पाहिले मी तुला पाहताना मला
पाहता पाहता हात हाती दिला
वेचताना वाटतो हा पारिजाताचा सडा
आणि माझा स्पर्श ज्याचे नाव सांगे केवडा
तुला पाहते रे !

तू जुनी पालवी, तू ऋतूही नवा
ऊनही तूच तू, तूच तू गारवा
ओळखीचा डोह आहे, ओळखीचा भोवरा
काय सांगू आठवांना हा खरा की तो खरा?
तुला पाहते रे !

सूर आहेस की मौन आहेस तू
का कळेना मला कोण आहेस तू
बोलक्या डोळ्यांत दिसते ओठ मिटली शांतता
भूतकाळाच्या किनारी थांबुनी ही आर्तता
तुला पाहते रे !
गीत - वैभव जोशी
संगीत - अशोक पत्की
स्वर- आर्या आंबेकर
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- तुला पाहते रे, वाहिनी- झी मराठी.

 

Print option will come back soon