A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
तुला पाहते रे तुला पाहते

तुला पाहते रे तुला पाहते
तुझी मूर्त माझ्या उरी राहते
तुला पाहते रे, तुला पाहते
जरी आंधळी मी तुला पाहते !

तुझ्या संगतीचा जीवा ध्यास लागे
तुझ्या हासण्याने मनी प्रीत जागे
तुझ्या गायने मी सुखी नाहते !

किती भाग्य या घोर अंधेपणीही
दिसे स्वप्‍न झोपेत जागेपणीही
उणे लोचनांचे सुखे साहते !

कधी भक्त का पाहतो ईश्वराला?
नदी न्याहळी का कधी सागराला?
तिच्यासारखी मी सदा वाहते !

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले