A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
त्या गावी त्या तिथवर

त्या गावी, त्या तिथवर, चल झरझर मना पुन्हा!

ती निरुंद पायवाट
वळत वळत जाय आत
ते शिवार, ती विहीर, पुढे एक लिंब जुना!

अजुन उभे त्या तिथेच
ते सखिचे घर तसेच
ते अंगण, ती तुळशी, त्या तिथल्या मधुर खुणा!

ते यौवन, ती प्रीती
ती ओळख, ती भीती
त्या शपथा, ती रुसणी, ते समेट क्षणाक्षणां!

रंगविले गोड सूख
तिथे उभा अजुनी मूक
अपुरे ते चित्र तिथे, पुरे करील कल्पना!
गीत- बाबुराव गोखले
संगीत - गजानन वाटवे
स्वर - गजानन वाटवे
गीत प्रकार - भावगीत

 

Random song suggestion
  गजानन वाटवे