A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
त्या कोवळ्या फुलांचा

त्या कोवळ्या फुलांचा बाजार पाहिला मी
पैशात भावनेचा व्यापार पाहिला मी

अंधार वेदनांनी आक्रंदतो तरीही
नजरेत वासनेचा शृंगार पाहिला मी

रस्ते उन्हात न्हाले सगळीकडे परंतु
वस्तीतुनी दिव्यांच्या अंधार पाहिला मी

थोडा उजेड ज्याला मागावयास गेलो
तो सूर्य ही जरासा लाचार पाहिला मी
गीत - अनिल कांबळे
संगीत - श्रीधर फडके
स्वर- श्रीधर फडके
राग - शिवरंजनी
गीत प्रकार - भावगीत