A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
त्या फुलांच्या गंधकोषी

त्या फुलांच्या गंधकोषी सांग तू आहेस का?
त्या प्रकाशी तारकांच्या ओतिसी तू तेज का?
त्या नभाच्या नीलरंगी हो‍उनीया गीत का?
गात वायूच्या स्वरांनी सांग तू आहेस का?

मानवाच्या अंतरीचा प्राण तू आहेस का?
वादळाच्या सागराचे घोर ते तू रूप का?
जीवनी या वर्षणारा तू कृपेचा मेघ का?
आसमंती नाचणारी तू विजेची रेघ का?

जीवनी संजीवनी तू माउलीचे दूध का?
कष्टणार्‍या बांधवांच्या रंगसी नेत्रांत का?
मूर्त तू मानव्य का रे बालकांचे हास्य का?
या इथे अन्‌ त्या तिथे रे सांग तू आहेस का?

 

Print option will come back soon