A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
त्या तुझिया चिंतनात

त्या तुझिया चिंतनात मन माझे गुंतू दे
गीताच्या एकसरी भावफुले गुंफू दे

श्रवणी ये नाम जसे
मूर्ती पुढती विलसे
रूप मनी आठवुनी नित्य तुला पाहू दे

भाव एक नवनवा
गंध धुंद करी जीवा
जीवशिव संगतीत मन-कलिका उमलू दे

छंद तुझा क्षणोक्षणी
बरवा मज दिनरजनी
गीत तुझे आळवुनी तुजसाठी गाऊ दे
बरवा - सुंदर / छान.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  उषा मंगेशकर