A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
त्या तुझिया चिंतनात

त्या तुझिया चिंतनात मन माझे गुंतु दे
गीताच्या एकसरी भावफुले गुंफु दे

श्रवणीं ये नाम जसे
मूर्ती पुढती विलसे
रूप मनीं आठवुनी नित्य तुला पाहु दे

भाव एक नवनवा
गंध धुंद करि जीवा
जीवशीव संगतीत मन-कलिका उमलू दे

छंद तुझा क्षणोक्षणीं
बरवा मज दिनरजनी
गीत तुझे आळवूनी तुजसाठी गाउ दे
बरवा - सुंदर / छान.