A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
त्या तुझिया चिंतनात

त्या तुझिया चिंतनात मन माझे गुंतू दे
गीताच्या एकसरी भावफुले गुंफू दे

श्रवणी ये नाम जसे
मूर्ती पुढती विलसे
रूप मनी आठवुनी नित्य तुला पाहू दे

भाव एक नवनवा
गंध धुंद करी जीवा
जीवशिव संगतीत मनकलिका उमलू दे

छंद तुझा क्षणोक्षणी
बरवा मज दिनरजनी
गीत तुझे आळवुनी तुजसाठी गाऊ दे
बरवा - सुंदर / छान.