A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उद्याचा कोण धरी

घोटापाठी घोट सुखाचा पिऊन घे राजसा
उद्याचा कोण धरी भरवसा !

एकच हसणे हसून चुकते वेलीवरची कळी
एकच उसळी घेऊन फुटती डोंगरलाटा जळी
एक रात्र ही त्या उंचीची, जवळ नशेचा शिसा
उद्याचा कोण धरी भरवसा !

फूलशेजेवर सुगंध रचतो मऊपणाचे थर
खिडकीमधुनी झुळूक उडवी चैत्राचे अत्तर
नको विजेचा दिवा सजणा, पडु दे चांदाचा कवडसा
उद्याचा कोण धरी भरवसा !
शेज - अंथरूण.
शिसा - मोठी बाटली.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.