A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उजाडल्यावरी सख्या निघून

उजाडल्यावरी सख्या निघून जा घराकडे
अजूनही उशीवरी टिपूर चांदणे पडे

उगीच वेळ सारखी विचारतोस काय तू?
पुन्हापुन्हा मिठीतही शहारतोस काय तू?
पुन्हा अशी हवी तशी कुणास रात्र सापडे?

अजून कुंतलात या तुझा न जीव गुंतला
अजून पाकळ्यांतला मरंदही न संपला
अजूनही कसे तुझे लबाड ओठ कोरडे?

अजून थांब, लागली जगास झोप आंधळी
दिसेल या नभातही हळूच रात्र सावळी
तुलामला विचारुनी फुटेल आज तांबडे
कुंतल - केस.
तांबडे फुटणे - पहाट / सूर्योदय.
मरंद (मकरंद) - फुलातील मध.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.