A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उमा म्हणे यज्ञी माझे

मानभंग हाचि झाला मंडपी आहेर
उमा म्हणे यज्ञी माझे जळाले माहेर

माहेरीच्या सोहळ्यात
नाही निमंत्रिले जामात
चहू दिशी चालू होते संपदेचे थेर

लक्ष्मीचे जमले दास
पुसे कोण वैराग्यास
लेक पोटीचीही झाली कोपर्‍यात केर

आईबाप, बंधुबहिणी
दारिद्र्यास नसते कोणी
दीन दानतीचे सारे धनाचे कुबेर

दक्षसुता जळली मेली
नवे रूप आता ल्याली
पित्याघरी झाला ऐसा दिव्य पाहुणेर

परत सासुर्‍यासी जाता
तोंड कसे दावू नाथा
बोल ईश्वराचे झाले सत्य की अखेर

प्राणनाथ करिती वास
स्वर्गतुल्य तो कैलास
नाचतात सिद्धी तेथे, धरूनिया फेर

असो स्मशानी की रानी
पतीगृही पत्‍नी राणी
महावस्त्र तेथे होते सतीचे जुनेर
कुबेर - देवांचा खजिनदार / श्रीमंत व्यक्ती.
जामात - जावई.
सुता - कन्या.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.