A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उंच माझा झोका

चांदणचाहूल होती कोवळ्या पाउली
माप मी ओलांडले अन्‌ दूर गेली भातुकली
खेळण्याचे होते वय, अंगणाची होती सय
सोवळ्या मनात माझ्या भरे नभाचा आशय

थबकले उंबर्‍यात मी पाहुनी नवी पहाट
जणू जन्मले नव्याने भरता हा मळवट
हाती अमृताचा वसा, साथ देई माझा सखा
त्याच्या कृतार्थ डोळ्यांत झुले उंच माझा झोका !

दाटुनिया येता मेघ, भरे आकाश ओंजळ
माळ ही व्रताची जपता झाले घराचे देऊळ
झिजे पायरी होऊन जन्म चंदनासारखा
त्याच्या कृतार्थ डोळ्यांत झुले उंच माझा झोका !

आरतीत तेवे माझ्या मंद ह्या व्रताची समई
तुळशीचे रोप माझे उंच आभाळात जाई
मीच ओलांडले मला, सोबतीस माझा सखा
येई कवेत आकाश, झुले उंच माझा झोका !
त्याच्या कृतार्थ डोळ्यांत झुले उंच माझा झोका !

असे आगळे हे नाते ऐक ही रमा सांगते
बीज हे रुजे अंतरी, जगण्याचे फूल होते
अशा संसार गाण्याला त्याचामाझा एक ठेका
त्याच्या कृतार्थ डोळ्यांत झुले उंच माझा झोका !
गीत - अरुण म्हात्रे
संगीत - निलेश मोहरीर
स्वर- जान्हवी प्रभू-अरोरा
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- उंच माझा झोका, वाहिनी- झी मराठी.
आगळा - अग्रेसर / श्रेष्ठ / जास्त / अधिक / वैशिष्ट्यपूर्ण.