A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
ऊठ मुकुंदा हे गोविंदा

ऊठ मुकुंदा, हे गोविंदा, मनरमणा सत्वरी
सख्या दाटला तव स्‍नेहाचा पान्हा माझे उरीं

विहंगवर गगनांत विहरती गात तुला स्वागतें
दंवबिंदूंनीं नटुनी अवनी आनंदे हांसते
शेवंती दरवळली रानीं फुलला बघ केवडा
प्राजक्ताच्या मृदु पुष्पांचा पडला दारीं सडा

धुंद वाहतो गंध, निवळलें चन्‍द्राचे चान्‍दणें
रांगोळ्यांनी सजूं लागलीं गोकुळिंची अंगणें
गोपी यमुनाजला चालल्या कुंभ सवें घेउनी
वनीं निघाल्या गोपालांचा श्रवणीं पडतो ध्वनी

मंथन करतां व्रजललनांची किणकिणती कंकणे
सडे शिंपितां व्रजबालांचीं रुणझुणती पैंजणें
तिष्ठति द्वारीं तुझे सौंगडे वाट तुझी पाहती
हे घननिळा, हे गोपाला, तुजला आवाहती
व्रज - गवळ्यांची वाडी, समुदाय.
विहंग - विहग, पक्षी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.