A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
उठा उठा हो सकळीक

उठा उठा हो सकळीक
वाचे स्मरावा गजमुख
ऋद्धिसिद्धिचा नायक
सुखदायक भक्तांसी

अंगी शेंदुराची उटी
माथां शोभतसे किरीटी
केशर कस्तुरी लल्लाटी
हार कंठी साजिरा

कानी कुंडलांची प्रभा
सूर्य-चंद्र जैसे नभा
माजि नागबंदी शोभा
स्मरतां उभा जवळी तो

कांसे पीताम्बराची धटी
हाती मोदकांची वाटी
रामानंद स्मरतां कंठी
तो संकटी पावतो
कुंडल - कानात घालायचे आभूषण.
कस्तुरी - एक अतिशय सुगंधी द्रव्य.
कांस - कंबर.
किरीट - मुकुट.
धटी - मूल्यवान वस्‍त्र / धोतराच्या पदराची जाडी.
नागबंद - कमरेचा अलंकार.
रिद्धिसिद्धि - ऋद्धी व सिद्धी या गणपतीच्या दोन दासी आहेत.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.