A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वादळे ऊठतात किनारे

वादळे ऊठतात किनारे सुटतात
नशिबाशी फुटतात लाटा
पाऊले थकतात शेवटी अवचित
जगण्याच्या वळतात वाटा
सारंगा रे सारंगा !

माणसा ही तुझी गोष्ट आहे जुनी
चालताना पुन्हा सांगते रे कुणी
हुंदके सरतात आसवें उरतात
जगण्याचा सलतोच काटा

हे ऋतू कोणते येत जाती असे
जीवनाला नवे देत जाती पिसे
थांबणे नसतेच चालणे असतेच
रस्त्यांना फुटतोच फाटा
गीत- सौमित्र
संगीत - अशोक पत्की
स्वर - देवकी पंडित
चित्रपट- आईशप्पथ...!
गीत प्रकार - चित्रगीत
पिसे - वेड.
सल - टोचणी.