A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
आनंदाचा कंद हरी हा

आनंदाचा कंद हरी हा देवकीनंदन पाहिला ॥

भक्तांसाठी । तो जगजेठी । भीमानिकटीं राहिला ॥

कंसभयानें । वसुदेवानें नंदयशोदें वाहिला ॥

निश्चल साचा । परि तुकयाचा । भक्तिगुणांनी मोहिला ॥
गीत- बा. दौ. राणे
संगीत - वर्षा आंबेकर
स्वर - अश्विनी भिडे-देशपांडे
नाटक- संत तुकाराम
गीत प्रकार - हे श्यामसुंदर नाट्यगीत संतवाणी
  
टीप -
• तुकारामांच्या 'आनंदाचा कंद गाइयेला गीतीं' या अभंगावर बाबाजीराव राणे यांनी संस्करण करून हे पद नाटकासाठी तयार केले. पुढे ते १९३२ सालच्या 'संत तुकाराम' उर्फ 'जय हरी विठ्ठल' या मास्टर आणि कंपनीच्या बोलपटात वापरले. मराठी बोलपटांसाठी लिहिलेले लेखन दिनांकाप्रमाणे हे पहिलेवहिले पटगीत होय.
- गंगाधर महाम्बरे
आनंदकंद - आनंदाचा उगम.
जगजेठी - जगतात ज्येष्ठ असा तो, परमेश्वर.
साच - खरे, सत्य.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  अश्विनी भिडे-देशपांडे