A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वहिनीसाहेब

कुळाचे कौतुक जिवांचा आधार
सुखाचे आगर मायेचे माहेर
देह तुळशीचा वसा चंदनाचा
शब्द करुणेचा शोधी ओठांवर
समई होऊन संसारी नांदते
पक्षीण होऊन पिलांना पाहते
गावाची माउली वडाची सावली
पोळत्या जिवांना पोटाशी धरते
वहिनीसाहेब !
गीत - संदीप खरे
संगीत - सलील कुलकर्णी
स्वर- सलील कुलकर्णी, साधना सरगम
गीत प्रकार - मालिका गीते
  
टीप -
• शीर्षक गीत, मालिका- वहिनीसाहेब, वाहिनी- झी मराठी.
आगर - वसतिस्थान.

 

Print option will come back soon