A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वळणवाटातल्या झाडीत

वळणवाटातल्या झाडीत हिर्वे छंद
वाहत्या निर्झरांचे गुंतले भावबंध

अशीच बांधलेली जन्माची नातीगोती
स्वातीच्या नक्षत्रांनी भिजली काळी माती
मातीचा गंध ओला दरवळ रानभरी
पिकात वेचतांना पाऊस-ओल्या पोरी

तुरीच्या हारी गच्च गर्भार ओटीपोटी
ज्वारीच्या ताटव्याशी बोलती कानगोष्टी
डाळिंबी लालेलाल रानाला डोळे मोडी
मेंदीच्या पावलांशी लागट लाडीगोडी

कौलारू घरट्यांशी तुळशीवृंदावन
उसाच्या सावल्यांशी पांघरू येतं मन
आकाश पांघरोनी निर्मळ गाणं गावं
पक्षांच्या पंखांवर माहेरी रोज यावं
डोळे मोडणे - डोळ्यांनी खुणा करणे, नखर्‍यांनी पाहणे.
हारी - रांग / ओळ.

 

Print option will come back soon
  जयश्री शिवराम, रवींद्र साठे