A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वळणावरुनी वळली गाडी

वळणावरुनी वळली गाडी आज सोडलं गांव
तुझ्याच आई अश्रूसंगे पुसले पहिले नांव

नवनावाचं लेवुनी कुंकू जाते माझ्या घरा
वेडी माया झरते नयनीं भिजवित सारी धरा

"सांभाळुन जा, सुखी रहा तू जातीस भरल्या घरा"
बोलांतुन या भिजल्या आला धीर तुझ्या पाखरा

पाखर आई तव मायेची उदंड लाभो मला
जायाच्या ग अशाच लेकी तोडूनि ममता लळा

तूंच पाहुनी ठेव सुखाची दिलीस माझ्या करीं
तेज मुखावर बघशिल येता भेटायाला घरी
उदंड - पुष्कळ.

 

Print option will come back soon