A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वळते वाट चढता घाट

वळते वाट चढता घाट
तोल सावरा अंगाचा
वसंत आला वनात बाई उत्सव चाले रंगाचा !

बाई जपून जा गडे जपून जा
जपून जा बाई जपून जा !

हा चैत्र प्रीतीचा महिना
तरूतरूंत गाती मैना
खगाखगांचा सूर लागतो आज वेगळ्या ढंगाचा !

वनलतांत घुमती वाळे
त्या तिथेच मन्मथ खेळे
तळ्यात फुलल्या कमळांभवती संघ गुणगुणे भृगांचा !

भिरभिरून वारा येतो
अन्‌ पदरा उडवुन देतो
वातावरणी थवा तरंगे सप्तरंगी त्या मेघांचा !
गीत - ग. दि. माडगूळकर
संगीत - सुधीर फडके
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - उमज पडेल तर
गीत प्रकार - चित्रगीत
खग - पक्षी.
मन्मथ - मदन.