A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वारा गाई गाणे

वारा गाई गाणे प्रीतीचे तराणे
धुंद आज वेली, धुंद फूल-पाने

रंग हे नवे, गंध हे नवे
स्वप्‍न लोचनी वाटते हवे
हा निसर्ग भासे विश्वरूप लेणे

या निळ्या नभी मेघ सावळे
कल्पनेस मी पंख लाविले
झेलते पिसांवरी हे सतेज सोने

आज वेड हे कुणी लाविले
अंतराळी का पडती पाऊले
कशी सोडवू मी सुखाचे उखाणे
लेणे - वस्‍त्र / अलंकार / भिंतीवरील अथवा दगडावरील कोरीव काम.

 

Print option will come back soon