A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वाटेवर काटे वेचीत चाललो

वाटेवर काटे वेचीत चाललो
वाटले जसा फुलाफुलांत चाललो

मिसळुनी मेळ्यात कधी, एक हात धरुनि कधी
आपुलीच साथ कधी करित चाललो

आधीचा प्रसाद घेत, पुढची ऐकीत साद
नादातच शीळ वाजवीत चाललो

चुकली तालात चाल, लागला जिवास बोल
ढळलेला तोल सावरीत चाललो

खांद्यावर बाळगिले ओझे सुखदुःखाचे
फेकुन देऊन अता परत चाललो
गीत - कवी अनिल
संगीत - यशवंत देव
स्वर- पं. वसंतराव देशपांडे
गीत प्रकार - भावगीत