A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वाटुं ना द्यावा विषाद

वाटुं ना द्यावा विषाद चित्ता ।
सत्य दिसे तें वदतें आतां ।
वयें आजोबा माझे दिसतां ।
नात दिसे मी ही ॥
गीत - गो. ब. देवल
संगीत - गो. ब. देवल
स्वर-
नाटक - शारदा
गीत प्रकार - नाट्यसंगीत
  
टीप -
• या गीताचे मूळ ध्वनीमूद्रण आमच्याकडे नाही. आपल्याकडे असल्यास, कृपया aathavanitli.gani@gmail.com या इ-पत्त्यावर पाठवा. ते रसिकांना ऐकण्यासाठी इथे उपलब्ध करून दिले जाईल.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.