A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वायदा केला विसरू नका

वायदा केला विसरू नका याद ठेवा पक्की
जमलं तर आज या, न्हाइ तर उद्या नक्की

यावं जरा जपून जपून
परसदारी बसा लपून
पहिलवान दादा माझा ठेवून देईल बुक्की

गुपित ठेवा मनचं मनी
हळूच बोला, ऐकल कोणी
चहाडखोर मुलखाची वहिनी माझी सख्खी

अंगरखा जरतारी
फेटा बांधा कोल्हापुरी
थाट बघुन इंद्राची ऐट पडल फिक्की
गीत - पु. ल. देशपांडे
संगीत - पु. ल. देशपांडे
स्वर- आशा भोसले
चित्रपट - दूधभात
गीत प्रकार - चित्रगीत