A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
वेळ झाली भर माध्यान्ह

वेळ झाली भर माध्यान्ह, माथ्यावर तळपे ऊन
नको जाऊ कोमेजून, माझ्या प्रीतीच्या फुला

तप्त दिशा झाल्या चारी, भाजतसे सृष्टी सारी
कसातरी जीव धरी, माझ्या प्रीतीच्या फुला

वाहतात वारे जळते, पोळतात फुलत्या तनुते
चित्त इथे मम हळहळते, माझ्या प्रीतीच्या फुला

माझी छाया माझ्याखाली, तुजसाठी आसावली
कशी करू तुज सावली, माझ्या प्रीतीच्या फुला

दाटे दोन्ही डोळा पाणी, आटे नयनांतच सुकोनी
कसे घालू तुज आणुनी, माझ्या प्रीतीच्या फुला

मृगजळाच्या तरंगात, नभाच्या निळ्या रंगात
चल रंगू सारंगात, माझ्या प्रीतीच्या फुला
गीत- कवी अनिल
संगीत - यशवंत देव
स्वर - उषा मंगेशकर
राग- खमाज
गीत प्रकार - भावगीत
मृगजळ - आभास.
सारंग - नावाडी / चित्रविचित्र रंगाचा / आंब्याचे जाळे / गायनातील एक राग.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  उषा मंगेशकर