A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विझले रत्‍नदीप नगरात

विझले रत्‍नदीप नगरात
आता जागे व्हा यदुनाथ

अंधारातून प्रकाश निवळे
हलके हलके पूर्वा उजळे
दंवबिंदूंचे मोती झाले पर्णांच्या तबकात

जागी झाली सुर्वणनगरी
अरुणासह ये उषासुंदरी
सोन्याची नवप्रभा पसरली सोन्याच्या दारात
अरुण - तांबुस / पिंगट / पहाट, पहाटेचा तांबुस प्रकाश / सूर्यसारथी / सूर्य.
उषा - पहाट.
प्रभा - तेज / प्रकाश.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.