A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विकत घेतला श्याम

नाहि खर्चिली कवडीदमडी, नाहि वेचला दाम
विकत घेतला श्याम, बाइ मी विकत घेतला श्याम!

कुणी म्हणे ही असेल चोरी
कुणा वाटते असे उधारी
जन्मभरीच्या श्वासाइतुके मोजियले हरिनाम!

बाळ गुराखी यमुनेवरचा
गुलाम काळा संताघरचा
हाच तुक्याचा विठ्ठल आणि दासाचा श्रीराम!

जितुके मालक तितुकी नावे
हृदये तितुकी याची गावे
कुणि न ओळखी तरीही याला दीन अनाथ अनाम!

 

Random song suggestion
  आशा भोसले, सुधीर फडके