A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विकत घेतला श्याम

नाही खर्चिली कवडीदमडी, नाही वेचला दाम
विकत घेतला श्याम, बाई मी विकत घेतला श्याम !

कुणी म्हणे ही असेल चोरी
कुणा वाटते असे उधारी
जन्मभरीच्या श्वासाइतुके मोजियले हरिनाम !

बाळ गुराखी यमुनेवरचा
गुलाम काळा संताघरचा
हाच तुक्याचा विठ्ठल आणि दासाचा श्रीराम !

जितुके मालक तितुकी नावे
हृदये तितुकी याची गावे
कुणी न ओळखी तरीही याला दीन अनाथ अनाम !