A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विनवी नामा विठुरायाला

विनवी नामा विठुरायाला
घास मुखी हा घ्यावा
गोड करा ही सेवा, देवा

तुला उपाशी ठेवुनी जाता
भरेल रागे मजला माता
घाली पाखर या बाळावर
धरिला का हो रुसवा, देवा

जाग कशी तुज येत न अजुनी
प्राण तुझ्या मी देईन चरणी
करुणामय ती द्रवली मूर्ती
पाहुनि प्रेमळभावा, देवा

भरवी प्रेमे भक्त चिमुकला
डुले विटेवर हरी सावळा
तन्मय झाले सान-थोर जन
सेवुनि तो हा सुख मेवा, देवा
सान - लहान.