A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विषवल्‍ली असुनी भवती

विषवल्‍ली असुनी भंवतीं
सखये तू अमृतवेल

ग्रीष्माचा दाहक फेरा, तू त्यात मृगाची धारा
कोलाहल भंवतीं सारा, तू मंजूळ तान सुरेल
सखये तू अमृतवेल

जे जन्‍मांतरी वांच्छियले, जे जन्‍मभरीं शोधियले
तुज समीप येता सगळे ते श्रेय क्षणांत मिळेल
सखया ही अमृतवेल

विषवल्‍ली असुनी भंवतीं फुलुनीं ये अमृतवेल
वांच्छा - इच्छा.
श्रेय - पुण्य / कल्याण.

 

  अनुराधा पौडवाल, श्रीकांत पारगांवकर