A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विश्वरूप नारायण नाम

विश्वरूप नारायण नाम निरंजन
भक्तिभाव अंतरिं ज्याच्या करील सकल पावन

नादब्रह्म नंदादीप उजळि जीवनातें
परम मोक्ष त्याच्या ठायीं लाभला प्रसाद
ठाय - स्थान, ठिकाण.
निरंजन - निर्गुण ब्रह्म.