A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
विठ्ठल रखुमाईपरी

विठ्ठल रखुमाईपरी-
आईबाप हे दैवत माझे असता माझ्या घरी
कशाला जाऊ मी पंढरपुरी?

कैलासाहून थोर मन हे माझ्या बाबांचे
शंकराला विष न पचले प्रपंच दु:खाचे
पचवुन देती अमृत मजला संत वचनांचे
पुंडलिकापरी हात जोडुनी सदैव सामोरी

सात समिंदर भरूनी उरली माया आईची
प्रेमळतेला उपमा नाही वाणी ज्ञानेशाची
मंगल शोभा जिच्या ललाटी कोटी चंद्राची
वत्सलमूर्ति माय माउली मानस-देव्हारी

विटेवरचे जगजेठी हे आले माझ्यासाठी
संसाराचा थाट मांडुनी केली मजला मोठी
करपुष्पांची माला घालुन तुमच्या मी कंठी
चरणांचे हे तीर्थ घेते चंद्रभागेपरी
गीत- पी. सावळाराम
संगीत - वसंत प्रभू
स्वर - आशा भोसले
गीत प्रकार - भावगीत
जगजेठी - जगतात ज्येष्ठ असा तो, परमेश्वर.
मानस - मन / चित्त / मानस सरोवर.
वत्सल - प्रेमळ.

 

This 👇 player works on all android and iOS devices also
  आशा भोसले