A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या हृदयीचा तो राजेश्वर

लावण्याने लाजून जावे, मदनानेही मोहित व्हावे
रूप जयाचे असे मनोहर, या हृदयीचा तो राजेश्वर !

धर्मासंगे ज्याचे नाते, कर्म जयाचे चरण वंदिते
त्यात धनंजय जो लोकोत्तर, या हृदयीचा तो राजेश्वर !

कोटि चंद्र जणू नभी झळकती, अशी जयाची उज्ज्वल प्रीती
कुरवंडावे प्राण जयावर, या हृदयीचा तो राजेश्वर !

धनुष्य ज्याने घेता हाती शत्रु चळचळा रणी कापती
सदैव विजयी वीर धनुर्धर, या हृदयीचा तो राजेश्वर !
कुरवंडी - ओवाळणी.

Please consider the environment before printing.
कागद वाचवा.
कृपया पर्यावरणाचा विचार करा.