A Non-Profit Non-Commercial Public Service Initiative by Alka Vibhas   
या हृदयीचा तो राजेश्वर

लावण्याने लाजून जावे, मदनानेही मोहित व्हावे
रूप जयाचे असे मनोहर, या हृदयीचा तो राजेश्वर!

धर्मासंगे ज्याचे नाते, कर्म जयाचे चरण वंदिते
त्यात धनंजय जो लोकोत्तर, या हृदयीचा तो राजेश्वर!

कोटि चंद्र जणू नभी झळकती, अशी जयाची उज्ज्वल प्रीती
कुरवंडावे प्राण जयावर, या हृदयीचा तो राजेश्वर!

धनुष्य ज्याने घेता हाती शत्रु चळचळा रणी कापती
सदैव विजयी वीर धनुर्धर, या हृदयीचा तो राजेश्वर!
कुरवंडी - ओवाळणी.

 

Random song suggestion
  सुमन कल्याणपूर